registratie

Registratie en vereniging voor Mesologie

Er is een formeel georganiseerd Register voor Mesologie (RM). Daarnaast bestaat er een beroepsvereniging: de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM). Een mesoloog heeft een 5-jarige opleiding gevolgd aan de academie voor Mesologie (HBO+). Mesologie is een beschermd beroep: de mesoloog dient volgens vastgestelde richtlijnen praktijk te voeren en zich regelmatig bij te scholen.

Ellen Schwartz  (voorheen Ellen Strikwerda) en Marita van Amstel zijn beiden mesloog D.M. en aangesloten bij de vereniging. Tevens is de beroepsgroep mesologen aangesloten bij de overkoepelende organisatie RBCZ (Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg)

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot privacy van kracht. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat wij zorgvuldig ogaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Links: